Acte necesare pentru diferite solicitari

ACTE NECESARE PENTRU ÎNHUMARE:

• ACTUL DE CONCESIUNE (original)
• C.I. / B. I. TITULAR (original)
• CHITANTELE CU CARE SA SE FACA DOVADA ACHITARII CONTRIBUTIILOR LA ZI. DACA NU SUNT ACHITATE, SE VOR ACHITA LA MOMENTUL APROBARII CERERII.
• DE ASEMENEA SE VOR ACHITA SUMELE NECESARE SAPARII UNEI GROPI SAU EFECTUARII UNEI LUCRARI (AFISATE LA AVIZIER).
• ADEVERINTA DE ÎNHUMARE (original)

Acte necesare obținerii Adeverinței de Valoare Locativă:

• Cererea pentru obținerea Adeverinței de Valoare
• Actul de Concesiune, original și copie.
• Chitanța care atestă plata la zi a contribuției pentru îngrijirea cimitirului.
• B.I./C.I., original și copie, a celui care formulează cererea pentru eliberarea Adeverinței de Valoare.
• Copie a certificatului de deces a titularului pentru care se face succesiunea.

Acte necesare la transcrierea Actului de Concesiune:

• Cererea pentru transcrierea Actului de Concesiune pe numele noului concesionar
• Actul de Concesiune vechi în original.
• Chitanța care atestă plata la zi a contribuției pentru îngrijirea cimitirului.
• B.I./C.I., original și copie, a moștenitorilor.
• Certificatul de Moștenitor sau Actul de Donație sau Partaj voluntar.

Acte necesare pentru aprobarea lucrărilor de întreținere și modernizare pentru un loc de veci concesionat

• Cererea pentru aprobarea lucrărilor completată numai de concesionar.
• Actul de Concesiune, original și copie.
• B.I./C.I., original și copie, a celui care formulează cererea pentru efectuarea lucrărilor.
• Chitanța care atestă plata la zi a contribuției pentru îngrijirea cimitirului, original și copie.
• Chitanța cu plata a 10% din valoarea lucrării conform cu factura emisă de firma care execută lucrarea.

Acte necesare pentru aprobarea deshumării de oseminte

• Cererea pentru aprobarea lucrărilor.
• Actul de Concesiune, original și copie.
• Chitanța care atestă plata la zi a contribuției pentru îngrijirea cimitirului, original și copie.
• Adeverință DSP (Direcția de Sănătate Publică) și de la Sanepid pentru deshumări și transportul osemintelor umane.
• Adeverință de primire a osemintelor de către cimitirul unde vor fi re-înhumate.
• B.I./C.I., original și copie, a celui care formulează cererea pentru deshumare.
• Certificate de deces al celui ce va fi deshumat (copie și original).