Extras din regulamentul cimitirelor parohiale

EXTRAS DIN REGULAMENTUL PRIVIND

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CIMITIRELOR PAROHIALE

Persoanele carora li s-au atribuit locuri de înmormântare prin concesiune sunt obligate sa respecte urmatoarele prevederi:
• Persoanele carora li s-au atribuit locuri de înmormântare sunt obligate sa respecte alinierea si planul de sistematizare a cimitirului, sa amenajeze mormintele si sa achite taxele fixate de Consiliul parohial. Lasarea în parasire a locurilor de înmormântare atrage dupa sine anularea dreptului de concesionar (art. 12 si 35). De asemenea, neachitarea taxelor anuale timp de sapte ani consecutiv, atrage dupa sine anularea concesiunii .
• Concesiunea înceteaza si atunci când concesionarul a renuntat la confesiunea ortodoxa (art. 40).
• Actul de concesiune da titularului doar dreptul de folosinta asupra locului respectiv. De aceea, locul nu poate fi înstrainat decât în conditiile prezentului Regulament. Se interzice vânzarea locurilor concesionate. Este nula orice conventie privind transmiterea locurilor concesionate fara aprobarea parohiei (art. 13). Tarifele concesionarii se stabilesc de catre Consiliul parohial (art. 18).
• Atribuirea locurilor de veci se aproba de catre Consiliul parohial, la cerere, în limita locurilor disponibile (art. 15).
• Art. 20 – La dobandirea locurilor de inmormantare prin succesiune, soţul supravieţuitor şi rudele pană la gradul IV inclusiv, sunt scutite de plata oricăror tarife şi taxe către parohie sau mănăstire. Ceilalţi dobânditori vor achita parohiilor sau manastirilor tarifele corespunzătoare unei noi concesionări a locurilor de inmormantare ce au moştenit sau au primit prin donaţie.

Locurile de înmormântare transmise prin donatie sau succesiune sunt indivizibile (art. 15).

• În caz de deces al titularului locului, membri familiei sau mostenitorii sunt datori a se prezenta la parohie spre a li se face transmiterea (transcrierea) concesiunii pe numele lor, în baza certificatului de mostenitor obtinut de la notariat si a taxei aferente de transcriere. În cazul în care succesorii nu sunt ortodocsi nu mai pot beneficia de dreptul succesoral al concesiunii (art. 40).
• Mormintele pot fi deschise numai dupa ce au trecut cel putin 7 ani de la data ultimei înhumari (art. 26). Toate deshumarile sau înhumarile se vor efectua sub supravegherea unui delegat al parohiei (art. 27).
• Nu se va face nici un fel de lucrare (împrejmuire, asezare de cruce, cavou sau cripta) fara prealabila aprobare a Consiliului parohial eliberata în acest scop, cu exceptia asezarii pe morminte a crucilor de lemn, pentru care este suficient doar a înstiinta administratia cimitirului (pe preotul responsabil) (art. 29). Consiliul parohial are dreptul de a demola pe cheltuiala celui în cauza orice lucrare funerara daca aceasta a fost executata cu încalcarea dispozitiilor Regulamentului (art. 33).
• O persoana nu poate detine în cimitirul parohiei mai mult de o parcela în care sunt situate 3 morminte.

SUCCESIUNI

DUPA MOARTEA TITULARILOR DIN ACTUL DE CONCESIUNE, MOSTENITORII SUNT OBLIGATI SA DESCHIDA SUCCESIUNEA, ÎN TERMEN DE SASE (6) LUNI. ÎN SITUATIA ÎN CARE SE CONSTATA CA NU EXISTA MOSTENITORI, LOCUL VA FI RECONCESIONAT DE BISERICA ALTOR CREDINCIOSI, ÎN ORDINEA CERERILOR. DACA MOSTENITORII REFUZA SA DESCHIDA SUCCESIUNEA ÎN TERMENUL LEGAL, PAROHIA ÎSI ASUMA DREPTUL, CONFORM LEGII , DE A CONSIDERA CA NU MAI EXISTA MOSTENITORI SI, CA ATARE, LOCUL VA FI RECONCESIONAT.